[ Oktatás ] - Montessori óvoda

„A gyerek számára a játék önmaga megteremtése. Ez megfelelő, érzelmi biztonságot nyújtó, ösztönző környezetben jön létre, ahol szabadnak érzi magát, és bátorítást kap a gyermekkor feladatainak véghezviteléhez. Ettől lesz boldog és egészséges.”

Dr Maria Montessori a gyermekek érzelmi jól-létéről

Száz évvel ezelőtt Dr Montessori a gyermekek tevékenységét, tanulását és fejlődését megfigyelve, olyan környezetet alakított ki számukra, amely e funkciók természetes kibontakozását támogatja. Módszere gyorsan elterjedt az egész világon, gyerekeit csodagyerekeknek tartották, bár szerinte ezek olyan gyerekek voltak, akiknek megadatott a lehetőség, hogy felépítsék személyiségüket.

Az élet harmadik éve a személyiség fejlődésének fontos szakasza, amikor a képességek tudatos irányítás alá kerülnek és a személyiség részeként szervezetté és rendezetté válnak. Dr Maria Montessori ezt a korszakot a “pszichikus embrio”-ként emlegette. Ebben az életszakaszban a gyereknek aktívnak kell lennie, biztonságos és ösztönző környezetre van szüksége.

Dr Montessori hitte, hogy ha egy kisgyerekkel problémák vannak, annak oka az, hogy nem kapott elég lehetőséget és bátorítást, hogy aktivitását kiélje. A gyerek önbizalma és ön-kontrollja játék közben alakul ki. Meg kell, hogy valósítsa játéka célját, saját megelégedésére. Gondolunk-e erre mi felnőttek, amikor megszakítjuk őket játék közben, hogy valahová menjünk, vagy valamit csináljunk.
Ebben a korban a gyermek különösen fogékony. Korán kialakulhatnak az egész életre meghatározó félelmek. A szigorú büntetés az adott pillanatban hatásosnak tűnhet, ám hosszú távon lehetnek nemkívánatos hatásai. A bűntudat és aggodalom érzésének gyökerei akár a csecsemőkorig is visszanyúlhatnak. A felnőtteknek nyugalmat és magabiztosságot és gyengédséget kell sugározniuk a gyerek felé.

A természetes környezet tárgyainak vonzereje a gyerek számára ugyanazon forrásból fakad, mint a művészeti alkotások és a tudományos felfedezések igénye. Ha a felnőtt beavatkozik és megzavarja ezt a folyamatot játékokkal vagy jutalomként adott édességgel, elnyomhatja a dolgozni (játszani) vágyás inspiráló érzését, és akaratlanul is helyettesítők és pót-örömszerzők irányába tereli. A gyerek számára a játék önmaga megteremtése. Ez megfelelő, érzelmi biztonságot nyújtó, ösztönző környezetben jön létre, ahol szabadnak érzi magát, és bátorítást kap a gyermekkor feladatainak véghezviteléhez. Ettől lesz boldog és egészséges.

A Montessori óvodában a beszoktatási időszak elteltével a gyerekek nyugodtak, figyelmesek, elmélyültek, de boldogok és elégedettek. Önállóan választják ki saját feladataikat, külső segítség és felügyelet nélkül, belső késztetésükből fakadó odaadással dolgoznak. A játék ideje alatt a kéz az elme vezérletével működik.. Hosszan képesek egy érdekes feladatra koncentrálni. Kifejlődik bennük az érzés, hogy uralják környezetüket, és felismerik, hogy a megértés és a tanulás által az elmének hatalma van a külvilág felett.

A Montessori terem a gyerek személyiségfejlődésének termékeny táptalajt nyújt. Úgy kell a gyerekeinkre tekinteni, hogy ha őket segítjük, a jövő társadalmát segítjük, amire őket ösztönözzük, olyan társadalmat alkotnak majd ők maguk a jövőben. Csodálatos látni a gyerekek átalakulását az óvodai csoportban. A gyerekek eredendően rendszeretők és harmonikus összhangot alakítanak ki. Dr Montessori ezt úgy nevezte, hogy az “összetartás társadalma” – a gyerekek közötti láthatatlan erővonalak működtetik, nem külső ráhatás. A többiek jogainak elismerésén alapul. Ha probléma adódik, a gyerekek békés megoldást találnak. Az övék igazi kooperatív társadalom, ahol a fegyelem a szabadság velejárója.

Carol Annn Hontz a Budapest Montessori Óvoda alapítója és a zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola támogatója, ahol már elsőtől negyedikig ezzel a módszerrel tanulnak a gyerekek. Ő indította el a One Brain kineziológiai módszer oktatását Magyarországon és Kelet-Európában 1992-ben. Ha bővebb információt szeretne, ha szívesen meglátogatná óvodánkat.


Hívja a 06 20 450 2009-ES SZÁMOT vagy írjon az info@montessoriovi.hu címre


 

Általános információk

"Találnunk kell egy olyan módszert, amely felkészíti gyermekeinket az eredményes közreműködésre egy állandóan változó, kihívásokkal teli világban. Ez az új megközelítés emelni fogja életszínvonalukat és csökkenti a stresszt életükben. Gyermekeink jelentik jövőnket s egyben a legnagyobb erőforrásunkat is. Egészséges, szerető, pozitív tanulási környezetben kreatívvá, produktívvá és rendezetté válnak. Létrehoznak egy világot, melyben harmonikusan, félelem és fájdalom nélkül élhetnek."

Nevelni kell az embereket, hogy neveljék önmagukat. "Segíts nekem, hogy magamon segíthessek!" , ez a Montessori módszer jelszava.


Óvodánk története

Óvodánk, a Budapesti Montessori óvoda 1994-óta működik, Caronn Ann Hontz támogatásával. Célja, hogy Magyarországon is ismertté váljon Mária Montessori pedagógiai munkássága révén kialakított módszer.


Óvodánk patronálója

Carol Ann Hontz az óvoda megálmodója 1993-óta Magyarországon és a környező országokban missziót folytat a Montessori pedagógia megismertetésében.


Mária Montessori munkássága

 

Dr. Maria Montessori, az első olasz orvosnő, 1870-ben Olaszországban született. A gyermekek között végzett munkája során szerzett megfigyeléseire és tapasztalataira alapozva új módszert és eszközöket dolgozott ki a gyerekek képességeinek fejlesztésére az élet és a tanulás minden területén. Olyan teljes és átfogó nevelési módszert alakított ki a test, az elme és a lélek fejlesztésére, mely minden kultúrában, minden időben alkalmazható, működtethető.

Dr. Montessori hitte, hogy a gyermek elméje az első hat évben a legérzékenyebb és leghatékonyabb. Dr Montessori elveit alkalmazó óvodánkban a gyerekek:


Óvodánk célkitűzése

Olyan érzelmi és tárgyi környezet megteremtése, amely segíti a stresszmentes tanulási folyamatok spontán kialakulását. Célunk, hogy a gyerekek jól eligazodjanak egy állandó kihívásokkal teli világban, felismerjék és megoldják a felmerülő problémákat, derűsek, kiegyensúlyozottak legyenek.

Az óvodai nevelési program kiemelt területe:

gyermekközpontú környezetben tanulnak

spontán módon, megerőltetés nélkül sajátítják el az ismeretanyagot

az összes érzékszervükön keresztül tanulnak

egyéni ütemben, egyéni módon tanulnak

konkrét dolgoktól, jutnak el az elvont fogalmak megértéséig

egy időben egy fogalmat sajátítanak el

megtanulják elfogadni önmagukat, egymást és minden a világban létező dolog elfogadását és tiszteletét

fejlesztik pozitív énképüket

nő az önbizalmuk, és az önállóságuk

gondos gazdáivá válnak környezetüknek 


Az alkalmazott Montessori pedagógia bemutatása

A Montessori módszer nagy önállóságot és felelősséget ad a gyerekeknek tevékenységük megválasztásában, figyelembe véve egyediségüket, eltérő fejlődési ütemüket, igényeiket. Ehhez speciálisan megtervezett, ösztönző, stimuláló környezetet biztosítunk. Az eszközök az élet minden területére felkészítik a gyermekeket; a gyakorlati életre éppúgy mint a természettudományok megismerésére, zenére, mozgásra, a társadalmi érintkezés szabályaira, illemre. Az itt használt speciális eszközökkel már óvodáskorban megalapozzuk a gyerek tanuláshoz való viszonyát, anélkül, hogy igazi gyermekkoruktól megfosztanánk őket.

Minden eszközben benne van az önellenőrzés lehetősége, így a gyermek saját magát ellenőrzi és kijavítja.

Nem mások által támasztott követelményeknek megfelelve, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, egyúttal megismeri és megtanulja elfogadni önmagát, felismeri erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne saját fontossága a közösség számára, felelőssége mások iránt, egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mindenki saját magához képest a legjobb és erre büszke.

Az óvónő "dolga", hogy a spontán, szabad tevékenységet ösztönző és segítő környezetet kialakítsa, a gyerek "dolga", hogy kiválassza a számára leghasznosabb tevékenységet.

Legtöbbször egy kis szőnyegen dolgoznak, amit a munka befejeztével, a használt eszközzel együtt eltesznek. Nagy hangsúlyt kap a természet szeretete, ők viselik gondját a növényeknek, megfigyelik az állatokat, szokásaikat. Megtanulják saját maguknak és a környezetüknek gondját viselni. "Igazi" dolgokat csinálnak, és büszkék a teljesítményükre. A vegyes életkorú csoport is ezt célozza: a nagyobbak felelősséggel fordulnak a kicsik felé, a kisebbek segítése által is elmélyítik saját tudásukat.


Montessori pedagógia eszközrendszerének területei

Mindennapi életre felkészítő gyakorlatok

Az érzékszervek fejlesztését elősegítő eszközök

A matematikai nevelés eszközei

Az anyanyelvi nevelést elősegítő eszközök

A kozmikus nevelés eszközei

Egyéb információk az óvodáról


Csoportszervezési forma:

az óvoda osztatlan összetételű, együtt tanulnak 2 - 3 - 7 éves korig a gyermekek

a foglalkozás időtartama alatt 2 óvodapedagógus és 1 gyermekfelügyelő biztosítja az egyéni, személyre szabott fejlesztést

hetente járunk kirándulni, hogy az ismeretanyagot a természetes környeztében lássák, tapasztalják, ezáltal ismerjék és szeressék meg környezetüket

nem külön foglalkozásokon, hanem a mindennapok természetességével barátkozhatnak az angol nyelvvel

 hetente egyszer a "Vízipók" egyesület szervezésében a Dagály uszodában tanulnak úszni a gyermekek ahová különbusszal visszük őket

 


BUDAPEST MONTESSORI ÓVODA
BUDAPEST, XIV. PADLIZSÁN U. 11-13.
TEL.: 06 20 91 82 555
TEL.: 30/536-3769